Finanstilsynet

Imbro A/S er registreret hos Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF). Imbro A/S har FT nr. 23170. De projekter vi har og fremtidigt udbyder bliver alternative investeringsfonde (AIF).

Ved at registrerer os hos Finanstilsynet, imødekommer vi den kritik der har været af ejendomsudbydere, hvor det vigtigste kritikpunkt har været manglede kontrol og gennemsigtighed.

Lige i øjeblikket kommer der en del nye udbydere af ejendomsprojekter, så det kan være svært for en ny investor at gennemskue, om de har erfaring indenfor gennemførelse og administration af ejendomsprojekter.

Finanstilsynets retningslinjer foreskriver, at man ikke kan eller må udbyde eller forvalte projekter med et indskud under kr. 750.000, medmindre man har FAIF-godkendelsen. At nogle udbydere fortsat vælger at udbyde sådanne projekter, forstår vi ikke.

Vores anbefaling er at være varsom med at investere i sådanne projekter, eller i hvert fald spørge sin udbyder, hvad de har gjort for at imødekomme Finanstilsynets krav til ovennævnte. Du kan kontrollere, om din udbyder er under tilsyn af Finanstilsynet ved at følge dette link:

https://virksomhedsregister.finanstilsynet.dk/virksomhed-under-tilsyn.html?v=C259A36F-7E7C-E911-8148-00505680286D

Imbro A/S er som nævnt registreret som FAIF ved Finanstilsynet og lever op til de krav som nævnt i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. § 9, stk. 1.